Het % dat de ziektelast daalt over een onderzoeksperiode, is vergelijkbaar voor de meeste landen. Wat kunnen we hieruit afleiden?

Spread the love

Indien we kijken naar de verhouding tussen a) veranderingen in de ziektelast gedurende een onderzoeksperiode en b) de ziektelast aan het begin van deze periode, zien we dat de punten in de grafiek in een rechte lijn staan. Wat zegt ons dit?

We kijken naar: het verschil in ziektelast per land na een bepaalde tijd. En vergelijken dit met: de ziektelast aan het begin van deze periode.
De punten van de verschillende landen staan in een rechte lijn. Wat betekent dit?

Dit zal ik u proberen uit te leggen m.b.v. 4 grafieken.
In dit voorbeeld kijken we naar gegevens voor verschillende landen. De ziektelast neemt af in deze landen. Laten we zeggen dat we kijken hoe het verschil eruit ziet na een periode van 10 jaar.

1) Figuur 1 laat de situatie zien zoals deze 10 jaar geleden was. Landen zijn in verschillende mate blootgesteld aan de ziekte:

2) Nu kijken we naar wat er zou gebeuren gedurende de 10-jarige onderzoeksperiode. De ziektelast daalt. Daarom zakken de punten tot onder de horizontale lijn in de grafiek.
Indien we aannemen dat de daling in ziektelast veroorzaakt is door een beschermende factor, is het hoogstwaarschijnlijk dat de landen in verschillende mate zijn blootgesteld aan deze beschermende factor.

Hoe ver een land afdaalt naar de bodem van de grafiek, hangt daarom af van de mate waarin dit land is blootgesteld aan de beschermende factor:

3) Dit zouden we moeten zien na 10 jaar, indien er een beschermende factor is:
a) Landen (punten) dalen slechts een klein beetje aan de linkerkant van de grafiek. Dit komt doordat de ziektelast hier om te beginnen al laag was. En…
b) De punten dalen niet allemaal even ver af.

Daarom zullen niet alle punten dicht naast de trendlijn staan. Vooral aan de rechterkant van de grafiek:

4) Wat zou het nu betekenen indien de landen/punten allemaal naast de trendlijn staan?

Dit zou betekenen dat het % afname in ziektelast gelijk is in alle landen. We zouden dit verwachten indien:
a) Er geen externe factoren zijn die de verandering in ziektelast veroorzaken, of…
b) In het onwaarschijnlijke geval dat alle landen in dezelfde mate zijn blootgesteld aan de beschermende factor(en).

We kunnen hypothese b) testen door de ziektelast per land aan het begin van het onderzoek te linken aan de verandering in blootstelling aan de beschermende factor gedurende de 10-jarige onderzoeksperiode.

Indien de punten dan niet in een (vrijwel) rechte, stijgende lijn staan, is er een verschil in blootstelling aan de beschermende factor per land. Dit suggereert dat er geen aanwijzingen zijn dat dat afname in ziektelast is veroorzaakt door een externe factor.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top