De wereldwijde afname van mazelen kan niet worden verklaard door veranderingen in de vaccinatiegraad. 1980-2015

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat ons zien dat de afgelopen decennia meer is gevaccineerd tegen de mazelen. Dit terwijl de incidentie van mazelen afnam. Maar hoe kunnen we weten of het een, het ander heeft veroorzaakt? De WHO en Wereldbank houden voor ieder land sinds 1980 cijfers bij die laten zien hoe vaak wordt gevaccineerd tegen de mazelen en hoe vaak de mazelen voor komen. Indien we aannemen dat de verhoogde vaccinatiegraad de oorzaak is van de afname in mazelen, zouden we verwachten dat we dit effect ook terugzien indien we de cijfers van verschillende landen onderling met elkaar vergelijken. Tot nu toe heeft niemand deze vergelijking gemaakt. Ik heb beschikbare cijfers van de WHO en Wereldbank gebruikt om te kijken hoe veranderingen in de vaccinatiegraad in verhouding staan tot veranderingen in de incidentie van mazelen. Hiervoor kon ik gegevens gebruiken van 1980 to 2015. Daarnaast heb ik de cijfers opgesplitst zodat ik kon kijken naar veranderingen over periodes van 10 jaar. Op die manier had ik meer beschikbare cijfers om mee te werken. Ik vond geen relatie tussen veranderingen in de vaccinatiegraad en veranderingen in de incidentie van mazelen tussen 1980 en 2015 (59 landen), of 1985 tot 2015 (129 landen). Er was een zwak gunstig effect van vaccinaties over de 10-jarige periodes. Maar dit effect verdween nadat ik rekening hield met de incidentie in het beginjaar van deze periodes.

Continue readingMore Tag

The global decrease in measles incidence cannot be explained by changes in vaccination coverage rates. 1980-2015.

The World Health Organization (WHO) shows us that global measles vaccination coverage increased, while measles incidence decreased. But how can we know that the one caused the other to happen? The WHO and World Bank track available vaccination coverage and measles incidence data for every country in the world, since 1980. Assuming increases in measles vaccinations are the cause of the decrease in measles incidence, we would also expect to see this effect when we compare data from individual countries. Thusfar, nobody ever used the available data this way. I used available WHO and World Bank data to see how changes in measles vaccination coverage relate to changes in measles incidence. I was able to include data from 1980-2015. I also split up the data so that I could look at results over 10-year periods. Giving me more data to work with. I found no relation between changes in vaccination coverage and changes in measles incidence between 1980-2015 (59 countries), or 1985-2015 (129 countries). There was a weak beneficial relation between vaccinations and measles over the 10-year periods. But this effect disappeared when baseline measles incidence was taken into account.

Continue readingMore Tag
Scroll to top