Wereldwijde analyse: het effect van vaccinaties op het risico te overlijden door de mazelen

Er is een wereldwijde afname van de sterfte door mazelen over de laatste decennia. Deze afname is veroorzaakt door vaccinatieprogramma’s. Zonder deze programma’s zou de sterfte in mazelen waarschijnlijk zelfs zijn toegenomen. Dit is was ons wordt verteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar is dit waar? Hoe komt de Wereldgezondheidsorganisatie tot deze conclusies? Is dit gebaseerd op iets dat we daadwerkelijk kunnen waarnemen, of niet? Misschien heeft u wel eens een grafiek gezien waarin de relatie tussen vaccinaties en sterftecijfers voor de mazelen staat, voor Amerika of Engeland. Maar hoe zit het met de andere landen in de wereld. Laten deze vergelijkbare effecten zien? Niemand heeft tot dusverre de moeite genomen om naar de beschikbare gegevens te kijken. Ik heb gekeken naar de dekkingsgraad door vaccinaties & de mazelensterfte voor alle landen in de wereld tussen 2000 en 2015. Er waren 90 landen die beschikbare gegevens hadden over deze periode. De gegevens heb ik aan elkaar gelinkt om te kijken in welke mate vaccinaties hebben bijgedragen aan de sterfte door mazelen. Hierbij heb ik rekening gehouden met factoren die deze relatie zouden kunnen verstoren (confounders). Er was een zwak, maar significant, gunstig effect van vaccinaties op de mazelensterfte. Maar dit verdween nadat rekening werd gehouden met andere factoren.

Continue readingMore Tag

Global analysis: effect of measles vaccination coverage on measles mortality.

There has been a global decline in the number of measles deaths over the last decades. This decline is caused by vaccination programs, without which death rates would probably be increasing. That is what we are told by the World Health Organization (WHO). But is this true? How did the WHO come to these conclusions? Are they based on what we observe or not? You may have seen a graph showing the relation between vaccinations and measles deaths for England or the USA. But what about the other countries in the world? Do they show the same correlations? Nobody ever bothered to look at the available data untill now. I looked at changes in vaccination rate coverage & measles deaths for all countries in the world from 2000 to 2015. Of these, 90 countries had data available over this period. Then I correlated this data to see to what extend vaccines contributed to the decline in measles mortality. Controlling for possible confounding factors. There was a weak but significant beneficial association between vaccinations and measles mortality. Which disappeared after adjustment for confounding factors.

Continue readingMore Tag
Scroll to top